Övgün

Eski zamanlarda Yusuf Has Hacib isimli bilge bir adam yaşarmış. Bu büyük bilge Kutadgu Bilig isimli bir kitap yazmış. Dillere destan olmuş kitapta yazanlar. İnsanlar çok şeyler öğrenmiş bu kitaptan. Kitapta dört kişi varmış. Dördünün de kişilikleri birbirinden farklıymış. İşte bu dört kişi aradan yüzlerce sene geçtikten sonra Bilgi Yolcuları olup çıkmışlar karşımıza.

Övgün onlardan biriymiş. 

Akıllıdır Övgün. “Önce düşünelim” der her zaman, sonra harekete geçer elleri ve ayakları.